CJENIK:

Opis usluge Jed. mjere Cijena
Cijena sata rada servisa / Usluge servisa * h 150,00 kn
Usluga servisa prema ugovoru ** h 120,00 kn
Program "FISKALNA BLAGAJNA" komad 1437,50 kn
Najam programa "FISKALNA BLAGAJNA" *** mjesec 62,50 kn
Program za izradu raèuna komad 750,00 kn
Instalacija FINA certifikata komad 150,00 kn
Migracija podataka FISKAL1 komad 200,00 kn
Instalacija certifikata kom 100,00 kn

* , ** Cijene usluge servisa se naplaæuju po stvarno utrošenom vremenu i odnose se na usluge izvršene u redovnom radnom vremenu u prostoru servisa i po redoslijedu primitka ureðaja na servis.
** Usluga servis prema ugovoru se odnosi na paušalnu zakupljenu kolièinu od minimalno deset ( 10 ) sati mjeseèno.
*** Najam programa „FISKALNA BLAGAJNA“ se naplaæuje za svaki protekli mjesec od trenutka aktivacije programa „FISKALNA BLAGAJNA“ do trenutka deaktivacije programa od strane proizvoðaèa programa.

Prosjeèno vrijeme potrebno za odreðene radnje:

Opis usluge Prosjeèno utrošeno vrijeme Cijena
Dijagnostika kvara za stolno raèunalo 1 h 150,00 kn
Dijagnostika kvara za prijenosno raèunalo 1 h 150,00 kn
Èišæenje raèunala od prašine 1 h 150,00 kn
Popravak lcd monitora 1 h 150,00 kn
Instalacija perifernih jedinica ( pisaè, skener, snimaè ) 1 h 150,00 kn
Instalacija interne komponente sa ugradnjom ( memorija, hard disk, grafièka kartica, optièki ureðaj, ostale kartice ) 0,5 h 75,00 kn
Instalacija licencnog operativnog sustava ( operativni sustav sa pogonskim programima i besplatnim programima ) 1 h 150,00 kn
Instalacija licencnih programa 0,5 h 75,00 kn
Detekcija i uklanjanje raèunalnih virusa i ostalih štetnih programa 1 h 150,00 kn
Spašavanje podataka do 20 GB ( ne ukljuèuje medije za pohranu ) 1 h 150,00 kn
Preventivno održavanje stolnog raèunala 1 h 150,00 kn
Preventivno održavanje prijenosnog raèunala 1 h 150,00 kn
Arhiva podataka ( za 20 GB podataka, ne ukljuèuje medije za pohranu ) 1 h 150,00 kn
Informatièka obuka i savjetovanje 1 h 150,00 kn
Izlazak na teren (na podruèju grada Slavonskog Broda) 1 h 150,00 kn
Procjena raèunala 1 h 150,00 kn
Testiranje zasebnih komponenti:
Memorija 0,5 h 75,00 kn
Èvrsti disk 0,5 h 75,00 kn
Optièki ureðaj 0,5 h 75,00 kn
Napajanje 0,5 h 75,00 kn
Matièna ploèa 1 h 150,00 kn
Procesor 1 h 150,00 kn
Grafièka kartica 1 h 150,00 kn
Ispravljaè prijenosnog raèunala 0,5 h 75,00 kn
Mrežni switch, mrežna kartica, modem, adsl router 0,5 h 75,00 kn

Napomene:
- Sve cijene vrijede za usluge obavljene u redovnom radnom vremenu ponedjeljak - petak od 8:00 do 16:00
- Za rad izvan radnog vremena navedene cijene usluga poveæavaju se za:
+50% za rad radnim danom izvan radnog vremena
+50% za rad subotom
+100% za rad nedjeljom i državnim praznicima
+100% za poèetak rada odmah po zaprimanju zahtjeva ( hitni sluèajevi )
- Najmanja jedinica za naplatu je 15 minuta ( 0,25 h ).
- Navedene cijene odnose se na rad djelatnika na lokaciji tvrtke Servis Buljan d.o.o..
Za rad na lokaciji izvan tvrtke Servis Buljan d.o.o. i izvan podruèja grada Slavonski Brod
obraèunavaju se svi troškovi službenog puta prema odredbama o službenim putovanjima u RH i inozemstvu.
- Ako usluge nisu specificirane u ovom cjeniku naplaæuju se prema stvarno utrošenom vremenu servisa.
- Ne pružamo telefonsku podršku korisnicima osim u sluèaju upita vezanih uz naplaæenu uslugu u jamstvenom roku.

Sve navedene cijene izražene su u Hrvatskim kunama.
Ograðujemo se od eventualnih odstupanja tehnièkih opisa, slika i cijena proizvoda objavljenih na web stranicama.
Zadržavamo pravo izmjene opisa,cijena i uvjeta.